alex.persian.78t

alex.persian.78t

Followers: 263

Following: 9

Posts: 689

درحكومتى كه دين، فيلم، شعر، موسيقى، بيان، لباس، اينترنت و... همه با سياست گره خورده است؛ شنيدن جمله من سياسى نيستم از بعضى هموطنان طنز خنده دارى است

alex.persian.78t11 days ago

. با توبه ى گرگ پاك دامان نشود از ترس خدا نماز ايمان نشود خيام بگفت و خلق را چاره نشد شهكار مگو كه جهل درمان نشود . ديد شيخى دخترى زيبا و حالش شد خراب بند تنبان شلش طرحى پليد افكار كرد در پى دختر فتاد و راه را بر او ببست دست بر تسبيح برد و اينچنين گفتار كرد گفت: گيسوى تو بيرون است از محدوده اش گفت: شيخا هيز چشمى، بايدت افسار كرد گفت: چادر زينت زن، موجبات پاكى است گفت: پاكى را نشايد چاره با چلوار كرد گفت: من فرمان به كشور مى دهم آنگاه تو گفت: بايد گريه بر آن كشور بيمار كرد گفت: مهرت چند دختر، صيغه فرمان خداست گفت: سگ ترجيح دارد بر تو تا ديدار كرد گفت: در زير عبايم جاى تو امن است و گرم گفت: بايد بر عباى چون تويى ادرار كرد گفت: فرمان مى دهم تا سنگسارانت كنند گفت: بايد مُرد تا اين خلق را بيدار كرد گفت: جاى خواهرم هستى تو بدخُلقى نكن گفت: تو با خواهرت هم صيغه را اصرار كرد ... گفت: شيخا جملگى تان را نه از گردن، كم است بايد از ماتحتتان بر چوب هاى دار كرد . . . #شيخ_و_دختر #شاهكار_بينش_پژوه #دختران_خيابان_انقلاب

24
0
Normal
alex.persian.78t2 months ago

. #دختران_خيابان_انقلاب دير و زود داره و بى شك سوخت و سوز هم داره . رهائى نزديك است ، رهائى از #استبداد، #خفقان و #ديكتاتورى

21
2
Ludwig
alex.persian.78t2 months ago

. تهران، پارك شهر: منو داداش بزرگم چند ماه قبل از كودتاى ٥٧ (تابستان ٥٧) امروز ١٤ بهمن مثلا تولدمون بود هيچ موقع حس خوبي نداشتم بخاطر هم زماني با روزهاى ننگين كودتاى ٥٧

18
0
Normal

Last Seen

alex.persian.78t2 months ago

. از كودك ايرانى گرفت نان شبش را تا شيخك لبنانى كشد عربده اش را . . . نفرين به تو و گور تو و هر چه امام است ... نفرين به ديكتاتور نفرين به ديكتاتورى نفرين بر فاشيسم اسلامى زنده باد (ايرانى)، پاينده باد (ايران)

28
3
Normal
alex.persian.78t2 months ago

. رهاورد بهار #انديشه_كشتنى_نيست امروز منتشر ميشود تك آهنگى از آلبوم جديد #داريوش_اقبالى

22
0
Normal
alex.persian.78t2 months ago

. نآدم برفى تقديمى به بچه ها و #زلزله_زدگان غرب ايران #كرمانشاه

21
1
Normal
alex.persian.78t2 months ago

. خانم ما مرد نيستيم تو رومون خط بكش ... . . . #دختران_خيابان_انقلاب

19
3
Normal
alex.persian.78t2 months ago

. در تمامِ شب چراغی نیست . در تمامِ شهر نیست یک فریاد . ای خداوندانِ خوف‌انگیزِ شب‌پیمانِ ظلمت‌دوست ! تا نه من فانوسِ شیطان را بیاویزم در رواقِ هر شکنجه‌گاهِ پنهانیِ این فردوسِ ظلم‌آیین ، تا نه این شب‌هایِ بی‌پایانِ جاویدانِ افسون‌پایه‌تان را من به فروغِ صدهزاران آفتابِ جاودانی‌تر کنم نفرین، ــ ظلمت‌آبادِ بهشتِ گندِتان را، در به رویِ من بازنگشایید ! . *** . در تمامِ شب چراغی نیست در تمامِ روز نیست یک فریاد . چون شبانِ بی‌ستاره قلبِ من تنهاست . تا ندانند از چه می‌سوزم من، از نخوت زبانم در دهان بسته‌ست . راهِ من پیداست . پایِ من خسته‌ست . پهلوانی خسته را مانم که می‌گوید سرودِ کهنه‌یِ فتحی قدیمی را . با تنِ بشکسته‌اش ، تنها زخمِ پُردردی به جا مانده‌ست از شمشیر و ، دردی جانگزای از خشم ؛ اشک، می‌جوشاندش در چشمِ خونین داستانِ درد ؛ خشمِ خونین، اشک می‌خشکاندش در چشم. در شبِ بی‌صبحِ خود تنهاست . از درون بر خود خمیده، در بیابانی که بر هر سویِ آن خوفی نهاده دام دردناک و خشمناک از رنجِ زخم و نخوتِ خود می‌زند فریاد : «ــ در تمامِ شب چراغی نیست در تمامِ دشت نیست یک فریاد ... . ای خداوندانِ ظلمت‌شاد ! از بهشتِ گندِتان، ما را جاودانه بی‌نصیبی باد ! باد تا فانوسِ شیطان را برآویزم در رواقِ هر شکنجه‌گاهِ این فردوسِ ظلم‌آیین ! باد تا شب‌هایِ افسون‌مایه‌تان را من به فروغِ صدهزاران آفتابِ جاودانی‌تر کنم نفرین!» . . #لعنت از دفتر #هواى_تازه ۱۳۳۵ #شاملو #احمد_شاملو #شاملو٧٨ .

27
3
Normal
alex.persian.78t2 months ago

. جايى هست كه هنوز ملت ها و رمه ها در آن هستند. اما نه اين جا نزد ما، برادران: اين جا دولت ها هستند . دولت؟ دولت چيست؟ پس اكنون گوش با من داريد تا كلام خويش را درباره ى مرگ ملت ها در ميان گذارم . #دولت نام سردترينِ همه ى هيولا هاى سرد است و به سردى دروغ مى گويد. و اين دروغ از دهان اش برون مى خزد كه «منِ دولت، همان ملتم.» . اين دروغ است! آنان كه ملت ها را آفريدند و بر فرازشان ايمانى و عشقى آويختند، آفرينندگان بودند و اين سان زندگى را خدمت گزاردند . اما نابودگران اند آنان كه بهرِ بسيارى دام مى نهند و دولت مى نامند اش: اينان يك تيغ و يكصد آز بر فراز آنان مى آويزند . آن جا كه هنوز ملتى برجاست، دولتى در كار نيست و از او چشم بد و زير پا نهادن سنت ها و حقوق بيزار اند . اين نشانه را به دست شما مى دهم: هر ملت با زبان «نيك و بد» خويش سخن مى گويد. همسايه اش اين زبان را در نمى يابد. او اين زبان را بر پايه ىِ سنت ها و حقوق خويش بنا كرده است . اما دولت به همه ى زبان هاىِ «نيك و بد» دروغ مى گويد و هر چه بگويد دروغ است و هر چه دارد دزدى ست ! همه چيز-اش دروغين است. اين جانورِ گزنده با دندان هايى كه دزديده است مى گزد. اندرونه اش نيز دروغين است . در هم كردن زبانِ «نيك و بد»: من اين نشانه را چون نشانه ىِ دولت به دست شما مى دهم. به راستى، اين نشان خواستِ مرگ است! به راستى اين اشارتى ست واعظانِ مرگ را ! بس_بسياران [همچنان] زاده مى شوند: دولت را براى زايدان ساختند ! بنگر كه بس_بسياران را چه به خود مى فريبد، چه گونه آنان را مى دَرَد و مى جَوَد و نشخوار مى كند ! «از من بزرگ تر بر روى زمين هيچ نيست؛ من ام انگشتِ سامان بخشِ خدا!» . هيولا چنين مى غرد و تنها درازگوشان و كوته بينان نيستند كه در برابر اش به زانو مى افتند ! آوخ، او در گوش شما، شما جان هاىِ بزرگ، نيز دروغ هاىِ بى فروغ اش را زمزمه مى كند! آوخ، او مى شناسد دل هاىِ سرشارى را كه خواهان بر باد دادن خويش اند ! آرى ، او شما را نيز مى شناسد . شما چيرگان بر خداىِ كهن را ! شما در نبرد خسته شديد و خستگى تان اكنون بتِ نو را خدمت مى گزارند ! ... . #نيچه درباره ى #بت_نو #فريدريش_ويلهلم_نيچه #چنين_گفت_زرتشت ترجمه #داريوش_آشورى . پست در پى دروغ پردازى و مردم فريبى ساعتى قبل روباه بنفش #روحانى در صدا و سيماى ميلى #اصلاح_طلب_اصول_گرا_ديگه_تمومه_ماجرا

17
0
Ludwig
alex.persian.78t2 months ago

. حادثه شرمى بُكن دستت بِكَش از سر ما مردمان زَجر كَش از سر اين كشور در دام غم نام منحوس محمد بر سرش حادثه بر پيكر شيخان بزن بر سر آن رهبر شيطان بزن گر چه او سازد هزاران حادثه حادثه بر جان او آسان بزن . . . مردمان عجيبى داريم انسانهايى كه به خاطر ظلم و ستم، ديكتاتورى و خفقان، بيكارى و براى آزادى خواهى و برابرى دست به اعتراض ميزنند؛ توسط جلادان رژيم كشته و دستگير ميشن و وصله جاسوسى و آشوب طلبى بدانها ميدهند و اما سوى ديگر عده اى در حال قاچاق نفت به كره شمالى توسط چين كمونيست كشتيشان منهدم و به قعر اقيانوس فرستاده ميشوند و امتى روضه بين و روضه خوان عكس پروفايل ميزنند و عزاى عمومى اعلام ميكنند ... .

18
0
Normal
alex.persian.78t3 months ago

. در زندگى زخمهايى هست كه ... . . . مرده او، نعش او، مثل اين بود كه هميشه اين وزن روى سينه مرا فشار ميداده مه غليظ اطراف جاده را گرفته بود . كالسكه با سرعت و راحتى مخصوصى از كوه و دشت و رودخانه ميگذشت . اطراف من يك چشم انداز جديد و بيمانندى پيدا بود كه نه در خواب و نه در بيدارى ديده بودم . كوههاى بريده بريده، درختهاى عجيب و غريب توسرى خورده، نفرين زده از دو جانب جاده پيدا كه از لابه لاى آن خانه هاى خاكسترى رنگ به اشكال سه گوشه، مكعب و منشور، و با پنجره هاى كوتاه و تاريك بدون شبيه ديده ميشد. اين پنجره ها به چشمهاى گيج كسى كه تب هذيانى داشته باشد شبيه بود . نميدانم ديوارها با خودشان چه داشتند كه سرما و برودت را تا قلب انسان انتقال ميدادند . مثل اين بود كه هرگز يك موجود زنده نميتوانست در اين خانه ها مسكن داشته باشد! شايد براى سايه هاى موجودات اثيرى اين خانه ها درست شده بود ! . #بوف_كور #صادق_هدايت

21
1
Perpetua
alex.persian.78t3 months ago

. برنامه هاى صدا و سيماى ميلى رو كه ميبينم وقتى هى ميگن امام خمينى، امام خامنه اى، حضرت، آقا، آيت الله ... متوجه ميشم قاتلا و شمشير كشاى ١٤٠٠ سال پيش چطورى امام شدن تازه دارم يزيد و دوستاشو درك ميكنم

24
0
Normal
alex.persian.78t3 months ago

. از غم عشق در این خانه نهانیم هنوز جمله دیروز و به فردا نگرانیم هنوز گر چه از خویش بریدم و تهی باده شدیم عاشق عشق جهان بین جهانیم هنوز با بهار امد و با برف شد ان باد صبا ما اسیر سفر باد خزانیم هنوز کاش می امد و می دید پریشانی دل انکه پنداشت همه بی خبرانیم هنوز ای دل از خلوت ما راه به بیراه مزن کاندرین خلوت اندیشه زبانیم هنوز درد ما را به کجا می برد این قافله عمر ما در این گرگ سرا نای شبانیم هنوز اه از فقر دل خویش چه گویم به رفیق در زمانی که پر از تاب و توانیم هنوز عشق گنجیست که هر کس نتواند دیدن دیده ایم و ز پی اش پای فشانیم هنوز . #گنج_عشق #فريدون_فرخزاد لوس انجلس 13 نوامبر 1987

26
1
Normal
alex.persian.78t3 months ago

. #سياست چيست ؟ گاهى چيزهايى ميشنويم كه جاى خنده است . مردى را ميشناسم كه ميكوشيد و پولها از مردم ميگرفت تا فلان گنبد امامزاده را نو گرداند . يكى از دوستانش گفته بوده: «اين چه كاريست؟!.. از اين گنبدها چسودى براى مردم تواند بود؟!..» . گفته بوده: «اين سياستست. ميخواهم مردم را دور خود جمع كنم و وكيل شوم» . سياست در نزد او مردم را فريفتن و در راه آرزوهاى بى ارج خود بكار واداشتنست. بسيارى هم سياست را باين معنى ميشناسند . ولى سياست باين معنيها نيست. اينها بسيار بى ارجست . سياست «همبستگى يك توده با توده هاى ديگر و چگونگى آن همبستگى» ميباشد . سياست آنست كه يك توده راهى براى زيست و پيشرفت خود در ميان ديگر توده ها باز كند و رفتارش با آن توده ها از روى فهم و بينش باشد ، اگر بيمى بهستى و پايدارى آن از سوى يكى از همسايگان هست آنرا از پيش ديده دورانديشانه در پى جلوگيرى باشد . امروز سياست براى ايران آنست كه پس ماندگى توده و گرفتاريهاى آن بديده گرفته شده و راههايى براي چاره انديشيده گردد، كه هم كشور آباد گردد و مردم از آسايش برخوردار گردند و هم ايرانيان از پيشرفتها بهره جسته با توده هاى ديگر جهان همسر باشند . . #در_راه_سياست نوشته #كسروى #احمد_كسروى

26
0
Ludwig
alex.persian.78t4 months ago

. این اسلام مایه گمراهی و نادانیست . مسلمانان در هر کجا که هستند و هر کیش که میدارند در توی نادانیها و گمراهیها فرو رفته اند . من اگر بخواهم نادانیهای مسلمانان را بشمارم باید کتاب بزرگی پردازم. در اینجا فهرست وار یکرشته از آنها را یاد میکنم : الف ـ نخست گمراهیشان همینست که معنی دین را نمیدانند و از آن بیگانه میباشند . آری، با آن دلبستگی که به دین نشان میدهند معنی راست آن را نمیدانند. دین «شناختن معنی جهان و پی بردن به آمیغهای زندگانی و زیستن به آیین خرد است» ولی آنان این را نشناخته، دین را یکرشته پندارهای بیپا و کارهای بیهوده ای میشناسند . در نزد آنان دین یک چیزی درکناره زندگانی است . مثلاً چنانکه گفتیم امروز مسلمانان در بیشتر جاها زندگانی نژادی پیش گرفته اند و با قانونها و عادتهای اروپایی زندگی میکنند، و دانشهای اروپایی را که با کیشهای ایشان سازش نمیدارد درس میخوانند و با این حال کیشهای خود را نیز نگاه داشته اند و پا بستگی به آنها نشان می دهند. زیرا چنین می پندارند که دین یک چیز جداگانه ای در کناره زندگانی، و نتیجه آن خوشی و روسفیدی در آن جهان میباشد. شنیدنی تر آنکه هنوز ملایانی در نجف و کربلا و جامع ازهر و دیگر جاها درس فقه میخوانند و کتابهای فقهی مینویسند و هیچ نمیگویند برای چیست. آیا این گمراهی و نادانی نیست ؟! . ب ـ شناختن آفریدگار پایه ای از دین است . ولی اینان او را نمیشناسند. خدایی از پندار خود ساخته اند که در بالای هفت آسمان مینشیند و جهان را با دست فرشتگان راه میبرد . خدایی که همچون پادشاه خودکامۀ خودخواهی چون از مردم اندک نافرمانی دید بخشم آید و بیماری و گرسنگی و زمین لرزه فرستد، ولی سپس که مردم رو به سویش آوردند و به لابه و زاری پرداختند، خشمش فرو نشیند و پتیاره بازگرداند، اینست خدایی که میپندارند . خدایی که جهان را به پاس هستی چند تن آفریده. خدايى كه مهر ورزد، ميانجى پذيرد، با زبان دانه های تسبیح و آیه های قرآن با مردم سخن گوید (استخاره) . ج ـ خرد که گرانمایه ترین داده خداست باید هرکسی آن را نیک شناسد و پیروی کند و راستی آنست که دین برای نیرومند گردانیدن خردهاست، ولی مسلمانان این را نمیشناسند و ارجی نمیگزارند . بلکه چون باورها و کارهاشان بیخردانه است با خرد دشمنی مینمایند و از ارج آن میکاهند. بارها دیده ایم می آیند و با ما به کشاکش میپردازند که بُهر چه این همه بخرد ارج میگزاریم. یا دیده ایم میگویند: «عقلها نیز با هم اختلاف دارد» . . ادامه در كامنت #كسروى #احمد_كسروى

34
1
Normal
alex.persian.78t4 months ago

. آه اگر آزادی سرودی می‌خواند کوچک همچون گلوگاهِ پرنده‌یی ، هیچ‌ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی‌ ماند . سالیانِ بسیار نمی‌ بایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیابِ انسانی‌ست که حضورِ انسان آبادانی‌ست . 🍀🍀🍀 . همچون زخمی همه عُمر خونابه چکنده همچون زخمی همه عُمر به دردی خشک تپنده ، به نعره‌یی چشم بر جهان گشود به نفرتی از خود شونده ، ــ غیابِ بزرگ چنین بود سرگذشتِ ویرانه چنین بود . 🍀🍀🍀 . آه اگر آزادی سرودی می‌خواند کوچک کوچک‌تر حتا از گلوگاهِ یکی پرنده ! . دى ماه ١٣٥٥ #شاملو #احمد_شاملو #شاملو٧٨ #ترانه‌ی_بزرگ‌ترين_آرزو از دفتر #دشنه_در_ديس _____________________________________ تصوير: زنده ياد #احمد_کایا خواننده كرد تبار و بنیانگذار سبک اعتراض‌ى در #موسیقی کشور #ترکیه‌، كه به هر دو زبان ترکی و کردی آواز می‌خواند . ۲۸ اکتبر ۱۹۵۷_۱۶ نوامبر ۲۰۰۰ آرامگاه گورستان پرلاشز، #پاریس

41
0
Normal
alex.persian.78t4 months ago

. If a nation expects to be ignorant and free it expects what never was and never will be #thomas_Jefferson اگر کشوری توقع داشته باشه که هم نادان باشه و هم آزاد چیزی رو انتظار داره که نه بوده و نه هیچ وقت خواهد بود #توماس_جفرسون . قرعه كشى انجام شد و چشم به هم بزنيم #جام_جهانى هم مياد و ميره اين وسط لودگى و پاچه خوارى يه عده به يادگار ميمونه امثال #سردار_آزمون ها لااقل اگه براى آزادى زنان ايرانى (#آزادى_پوشش و نه به #حجاب_اجبارى) قدمى بر نمى داريد، پ خواهشا خودتون رو به نفهمى نزنيد . از همون زمانى كه قرار بر اين شد اين خانم مجرى پخش زنده قرعه كشى فيفا بشه قرارداد لباس رو هم با برند خاصى بسته بود و لودگى شماها در طرز پوشش خانم تاثيرى نداشت تا حالا باز بياد و كامنت تشكر بزاريد تو پيج ايشون اين وسط سردار آزمون موفق بود كه اگه نخواد فوتبال كنه مى تونه تغيير شغل بده و در نقش مامور #گشت_ارشاد در خيابان هاى ايران حضور داشته باشه ... ١٩ هفته از ليگ روسيه گذشته ولى هنوز موفق به گلزنى نشده آزمون

29
0
Valencia
alex.persian.78t4 months ago

. #Gift I speak out of the deep of night out of the deep of darkness and out of the deep of night I speak . If you come to my house , friend bring me a lamp and a window I can look through at the crowd in the happy alley . #forough_farrokhzad #هديه #فروغ_فرخ_زاد #فروغ_فرخزاد #فروغ_فرخزاد٧٨

24
0
Normal
alex.persian.78t4 months ago

. از زمزمه دلتنگیم از همهمه بی زاریم نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم آوار پریشانی است رو سوی چه بگریزم ؟ هنگامه ی حیرانی است خود را به که بسپاریم ؟ تشویش هزار "آیا" وسواس هزار "اما" کوریم و نمی بینیم ورنه همه بیماریم دوران شکوه باغ از خاطرمان رفته است امروز که صف در صف خشکیده و بی باریم دردا که هدر دادیم آن ذات گرامی را تیغیم و نمی بریم ابریم و نمی باریم ما خویش ندانستیم بیداریمان از خواب گفتند که بیداریم گفتیم که بیداریم من راه تو را بسته تو راه مرا بسته امید رهایی نیست وقتی همه دیواریم . #حسين_منزوى

28
0
Normal
alex.persian.78t4 months ago

. #بايد_ببازى #عليرضا_كريمى طرح از #مانا_نيستانى . #زن ... بايد ببازى #مرد ... بايد ببازى #مليت ... بايد ببازى #امنيت ... بايد ببازى #عدالت ... بايد ببازى #كارگر ... بايد ببازى #ايرانى ... بايد ببازى #زندانى ...بايد ببازى #گرانى ... بايد ببازى #اختلاس ... بايد ببازى #دانشجو ... بايد ببازى #نابرابرى ... بايد ببازى #تصادفات ...بايد ببازى #سيستان ... بايد ببازى #كرمانشاه ... بايد ببازى #زلزله_زدگان ...بايد ببازى #آزادى_بيان. .. بايد ببازى #كودكان_كار ... بايد ببازى #سپرده_گذار ... بايد ببازى #بيمه_شدگان ... بايد ببازى #درياچه_اورميه ... بايد ببازى #حجاب_اجبارى ... بايد ببازى ... بايد ببازى ... بايد ببازيد ... بايد ببازيم ٣٧ سال ه داريم مى بازيم ... دور نيست زمانى كه، على خامنه اى بايد ببازى پ ن: اين پست صرفا براى مخالفت با نظام ديكتاتورى است مگر نه اينكه خود عليرضا اعلام كرد كه سرى اول قول پاداش داده بودند كشتى نگرفت با حريف اسرائيلى اين دفعه هم شايد پاداش شون زياد چرب نبوده در همين يك دهه گذشته بسيار ديدم ورزشكاراى كه از مسابقات برگشتند مدال هاشون رو يا به على خامنه اى يا به آستان رضوى هديه دادند ياد بگيريم الكى قهرمان سازى نكنيم #رضا_زاده هم زمانى قهرمان بود اما بعدش عادت كرد به مزدورى براى پاداش هاى نظام هر ورزشكارى هم (فوتباليست) مانند #على_كريمى محبوب نميشه

32
1
Normal
Next page